Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Struhár

Narodenie
09. 02. 1884, Jastrabá 16
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Juraj Struhár (42)

Narodenie: 18. 04. 1843, Jastrabá 16

Úmrtie: 02. 07. 1885, Jastrabá 16 (Zasiahnutie bleskom na poli)

Anna Struhárová, rod. Malachová alias Štefanková (52)

Narodenie: 02. 06. 1851, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1904

Starí rodičia

Pavol Malach alias Štefanka (61)

Narodenie: 19. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1873, Pitelová 27 (Cholera)

Alžbeta Malachová, rod. Minková alias Kováčová (45)

Narodenie: 17. 08. 1823, Pitelová

Úmrtie: 24. 04. 1869, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.