Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Víťazka

Narodenie
17. 04. 1811, Kľačany
Úmrtie
zomrel
Povolanie
uhliar

Manželstvá (1)

Alžbeta Víťazková, rod. Bosmanová

Dátum sobáša: 11. 11. 1834

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (4)

Valentín Víťazka

Narodenie: 11. 02. 1838, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Michal Víťazka (53)

Narodenie: 28. 09. 1842, Kľačany

Úmrtie: 16. 10. 1895, Jastrabá 1 (Tuberkulóza)

Jozef Víťazka

Narodenie: 20. 03. 1845, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Mária Víťazková

Narodenie: 28. 03. 1846, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ján Víťazka

Narodenie: 17. 07. 1767, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Anna Víťazková, rod. Sklenková

Narodenie: 15. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Štefan Víťazka (69)

Narodenie: 20. 08. 1734, Jastrabá

Úmrtie: 14. 04. 1804, Kľačany

Helena Víťazková, rod. Michaloje (56)

Narodenie: 29. 03. 1744, Kľačany

Úmrtie: 13. 02. 1801, Kľačany

Jozef Sklenka

Narodenie: 17. 03. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie: 09. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1787, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.