Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Žiak

Narodenie
27. 03. 1769, Pitelová
Úmrtie
zomrel
Poznámka
dátum úmrtia: pred 29. 01. 1821

Manželstvá (3)

Katarína Žiaková, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 18. 11. 1792

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 21

Mária Žiaková, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 27. 04. 1806

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 24

Alžbeta Žiaková Páchniková

Dátum sobáša: 04. 11. 1817

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 26

Deti (11)

Tomáš Žiak (6)

Narodenie: 26. 10. 1793, Pitelová

Úmrtie: 24. 11. 1799, Pitelová

Pavol Žiak (1)

Narodenie: 24. 01. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 12. 1797, Pitelová

Mária Žiaková (5 dní)

Narodenie: 10. 01. 1798, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1798, Pitelová

Mária Žiaková (2)

Narodenie: 14. 02. 1799, Pitelová

Úmrtie: 15. 02. 1801, Pitelová

Ondrej Žiak (1)

Narodenie: 30. 11. 1802, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1804, Pitelová

Jozef Žiak (11 dní)

Narodenie: 04. 03. 1806, Pitelová

Úmrtie: 15. 03. 1806, Pitelová

Mária Žiaková (6)

Narodenie: 23. 04. 1807, Pitelová

Úmrtie: 24. 05. 1813, Pitelová

Pavol Žiak (7 mes.)

Narodenie: 24. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1812, Pitelová

Štefan Žiak

Narodenie: 06. 08. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Žiak (7 dní)

Narodenie: 09. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 16. 09. 1818, Pitelová

Anna Žiaková

Narodenie: 17. 11. 1819, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Matej Žiak (54)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 27. 08. 1784, Pitelová

Alžbeta Žiaková, rod. Páchniková (55)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1785, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.