Rodokmeň obce Pitelová

Karol Víťazka (82)

Narodenie
04. 11. 1846, Kľačany
Úmrtie
04. 06. 1929
Povolanie
mlynár

Manželstvá (1)

Mária Víťazková, rod. Hegušová

Dátum sobáša: 09. 11. 1874

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 23

Deti (7)

Štefan Víťazka (27)

Narodenie: 07. 09. 1875, Kľačany

Úmrtie: 03. 02. 1903

Ondrej Víťazka (5)

Narodenie: 26. 03. 1878, Kľačany 24

Úmrtie: 04. 01. 1884, Jastrabá 40 (Kolika)

Anna Víťazková

Narodenie: 01. 11. 1880, Jastrabá 40

Úmrtie: zomrela

Paulína Víťazková (3)

Narodenie: 24. 07. 1883, Jastrabá 40

Úmrtie: 07. 01. 1887, Jastrabá 44 (Kiahne)

Mária Víťazková (6 dní)

Narodenie: 23. 02. 1887, Jastrabá 40

Úmrtie: 01. 03. 1887, Jastrabá 40 (Kašeľ)

Ján Víťazka (1 deň)

Narodenie: 22. 05. 1889, Jastrabá

Úmrtie: 22. 05. 1889, Jastrabá (Komplikovaný pôrod)

František Víťazka

Narodenie: 07. 06. 1890, Jastrabá 40

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Ondrej Víťazka

Narodenie: 21. 11. 1814, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Víťazková, rod. Krausová (57)

Narodenie: 15. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 21. 11. 1875, Kľačany 25 (Horúčka)

Starí rodičia

Michal Víťazka (69)

Narodenie: 11. 09. 1777, Kľačany

Úmrtie: 03. 06. 1847, Kľačany (Starecká slabosť)

Veronika Víťazková, rod. Bugárová (83)

Narodenie: 10. 01. 1790, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 09. 09. 1873, Kľačany (Starecká slabosť)

Juraj Kraus (74)

Narodenie: 13. 04. 1779, Pitelová

Úmrtie: 21. 10. 1853, Pitelová (Starecká slabosť)

Mária Krausová, rod. Kabinová (55)

Narodenie: 11. 12. 1780, Lovča

Úmrtie: 19. 11. 1836, Pitelová (Brušný týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.