Rodokmeň obce Pitelová

Karolína Beličková, rod. Marková (26)

Narodenie
16. 09. 1851, Pitelová
Úmrtie
24. 09. 1877, Pitelová 37 (Týfus)
Pohreb
26. 09. 1877, Pitelová

Manželstvá (1)

Michal Belička

Dátum sobáša: 27. 11. 1871

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Deti (2)

Anna Beličková (1)

Narodenie: 18. 04. 1873, Pitelová 4

Úmrtie: 16. 10. 1874, Pitelová (Podvýživa)

Mária Beličková (20 dní)

Narodenie: 07. 10. 1876, Pitelová 37

Úmrtie: 27. 10. 1876, Jalná 41

Rodičia

Štefan Marko (45)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1860, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Marková, rod. Páločná (47)

Narodenie: 31. 12. 1824, Pitelová

Úmrtie: 06. 06. 1872, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Imrich Marko, rod. Mališ (67)

Narodenie: 26. 10. 1768, Kľačany

Úmrtie: 29. 11. 1835, Pitelová

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Narodenie: 10. 01. 1776, Lovča

Úmrtie: zomrela

Martin Páločný (50)

Narodenie: 26. 10. 1781, Pitelová

Úmrtie: 23. 03. 1832, Pitelová

Mária Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová (53)

Narodenie: 04. 11. 1784, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1838, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.