Rodokmeň obce Pitelová

Karolína Homolová, rod. Packová

Narodenie
23. 06. 1836, Trnavá Hora
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Homola

Dátum sobáša: 26. 04. 1858

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 21

Deti (6)

Rozália Homolová

Narodenie: 04. 03. 1860, Trnavá Hora 12

Úmrtie: zomrela

Mária Magdaléna Homolová

Narodenie: 22. 07. 1863, Trnavá Hora 12

Úmrtie: zomrela

Ján Homola (19 dní)

Narodenie: 06. 05. 1866, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 25. 05. 1866, Trnavá Hora 12

Agnesa Homolová (1 mes.)

Narodenie: 04. 08. 1867, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 19. 09. 1867, Trnavá Hora 12 (Kašeľ)

Štefan Homola (1 mes.)

Narodenie: 04. 08. 1867, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 29. 09. 1867, Trnavá Hora 12 (Kašeľ)

František Homola (48)

Narodenie: 22. 06. 1869, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 1918

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.