Rodokmeň obce Pitelová

Karolína Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie
05. 03. 1836, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ľudovít Sklenka

Dátum sobáša: 13. 02. 1860

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 23

Deti (7)

Michal Sklenka (2)

Narodenie: 06. 01. 1862, Pitelová 6

Úmrtie: 17. 08. 1864, Pitelová 6 (Kiahne)

Štefan Sklenka (1)

Narodenie: 22. 12. 1863, Pitelová 6

Úmrtie: 14. 12. 1865, Pitelová 6 (Osýpky)

Ján Sklenka (1)

Narodenie: 17. 06. 1866, Pitelová 6

Úmrtie: 20. 01. 1868, Pitelová 6 (Podvýživa)

Ľudovít Sklenka

Narodenie: 23. 01. 1870, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková (8)

Narodenie: 16. 05. 1872, Pitelová 6

Úmrtie: 21. 12. 1880, Pitelová (Záškrt)

Jozef Sklenka

Narodenie: 30. 01. 1876, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Ignác Sklenka

Narodenie: 22. 03. 1880, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Juraj Mališ alias Kuric (41)

Narodenie: 24. 04. 1811, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1853, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Beňová alias Bugárová (54)

Narodenie: 18. 09. 1813, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 01. 1868, Pitelová 39 (Žalúdočné kŕče)

Starí rodičia

Juraj Mališ alias Kuric (46)

Narodenie: 12. 03. 1782, Pitelová

Úmrtie: 10. 02. 1829, Pitelová

Mária Mališová, rod. Sklenková (60)

Narodenie: 31. 07. 1778, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1839, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.