Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Albertová (7 mes.)

Narodenie
21. 08. 1889, Pitelová 17
Úmrtie
29. 03. 1890, Pitelová 17 (Kašeľ)
Pohreb
01. 04. 1890, Pitelová

Rodičia

Vincent Albert (24)

Narodenie: 15. 10. 1865, Pitelová 17

Úmrtie: 25. 11. 1889, Pitelová 17 (Týfus)

Paulína Albertová Valentová, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 18. 03. 1866, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Albert (37)

Narodenie: 07. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1875, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Albertová, rod. Piatriková (60)

Narodenie: 07. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1897, Pitelová (Starecká slabosť)

Štefan Sklenka alias Malach (51)

Narodenie: 29. 12. 1836, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1888, Pitelová 71 (Tuberkulóza)

Mária Sklenková, rod. Abrahámová

Narodenie: 22. 05. 1835, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.