Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Ivanová, rod. Beličková (73)

Narodenie
05. 04. 1819, Kľačany
Úmrtie
24. 03. 1893, Kľačany 3 (Astma)
Pohreb
26. 03. 1893, Kľačany

Manželstvá (1)

Ján Ivan

Dátum sobáša: 24. 05. 1841

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 22

Deti (2)

Sabina Ivanová

Narodenie: 18. 10. 1846, Kľačany

Úmrtie: zomrela

František Ivan

Narodenie: 14. 02. 1851, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Martin Belička

Narodenie: 04. 10. 1780, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Anna Beličková, rod. Mališová (36)

Narodenie: 16. 02. 1783, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1819, Kľačany

Starí rodičia

Pavol Mališ, rod. Šimun

Narodenie: 11. 01. 1753, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Sklenková, rod. Mališová (42)

Narodenie: 15. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.