Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Kohútová, rod. Kubíková (44)

Narodenie
02. 02. 1802, Pitelová
Úmrtie
25. 11. 1846, Pitelová (Zvracanie krvi)
Pohreb
27. 11. 1846, Pitelová

Manželstvá (1)

Ondrej Kohút

Dátum sobáša: 10. 11. 1823

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 21

Deti (10)

Katarína Novodomcová, rod. Kohútová (52)

Narodenie: 13. 11. 1824, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1877, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Mária Kohútová (2 mes.)

Narodenie: 22. 12. 1826, Pitelová

Úmrtie: 01. 03. 1827, Pitelová

Ján Kohút

Narodenie: 26. 06. 1828, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ondrej Kohút (8 dní)

Narodenie: 06. 07. 1831, Pitelová

Úmrtie: 14. 07. 1831, Pitelová

Terézia Kohútová (1)

Narodenie: 30. 08. 1832, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

Johana Novodomcová, rod. Kohútová

Narodenie: 10. 05. 1835, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Terézia Novodomcová, rod. Kohútová (44)

Narodenie: 16. 10. 1837, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1882, Pitelová 20 (Astma)

Juliana Kohútová (7 mes.)

Narodenie: 13. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: 23. 08. 1840, Pitelová

Anna Kohútová (10 mes.)

Narodenie: 28. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: 27. 06. 1843, Pitelová

Alžbeta Kohútová (1)

Narodenie: 23. 10. 1844, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1846, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Michal Kubík (46)

Narodenie: 23. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1812, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 28. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1811, Pitelová

Starí rodičia

Pavol Kubík (54)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1781, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Štefanková (40)

Narodenie: 1735, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1775, Pitelová

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.