Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie
09. 03. 1786, Lovča
Úmrtie
08. 05. 1828, Pitelová
Pohreb
11. 05. 1828

Manželstvá (1)

Štefan Kollár alias Piatrik

Dátum sobáša: 25. 11. 1804

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 18

Deti (10)

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (2 mes.)

Narodenie: 02. 02. 1807, Pitelová

Úmrtie: 17. 04. 1807, Pitelová

Juraj Kollár alias Piatrik/Páločný (14)

Narodenie: 06. 04. 1808, Pitelová

Úmrtie: 18. 09. 1822, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (39)

Narodenie: 30. 10. 1810, Pitelová

Úmrtie: 15. 07. 1850, Pitelová (Vodnatieľka)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (58)

Narodenie: 06. 05. 1813, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1871, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný (49)

Narodenie: 08. 09. 1815, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1865, Pitelová 29 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná (6 mes.)

Narodenie: 27. 03. 1818, Pitelová

Úmrtie: 04. 10. 1818, Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (70)

Narodenie: 06. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1890, Pitelová 13 (Starecká slabosť)

Katarína Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (23)

Narodenie: 21. 04. 1822, Pitelová

Úmrtie: 09. 07. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná (5 mes.)

Narodenie: 15. 10. 1824, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1825, Pitelová

Anna Šimunová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (25)

Narodenie: 09. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1852, Pitelová (Týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.