Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Koneracká, rod. Páločná

Narodenie
26. 09. 1772, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Koneracký

Dátum sobáša: 25. 11. 1792

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (2)

Štefan Koneracký

Narodenie: 22. 07. 1796, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Pavol Koneracký

Narodenie: 29. 12. 1805, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Martin Páločný (80)

Narodenie: 1721, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1801, Pitelová

Anna Páločná, rod. Neštinová (49)

Narodenie: 1736, Stará Kremnička

Úmrtie: 07. 10. 1785, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.