Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Lacková, rod. Hudecová alias Štefanková (35)

Narodenie
15. 01. 1846, Pitelová
Úmrtie
14. 01. 1882, Jastrabá 58 (Vodnatieľka)
Pohreb
16. 01. 1882, Jastrabá

Manželstvá (1)

Adolf Lacko

Dátum sobáša: 03. 06. 1865

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Deti (6)

Anna Lacková

Narodenie: 02. 03. 1867, Jastrabá 8

Úmrtie: zomrela

Rozália Lacková (1)

Narodenie: 25. 03. 1869, Jastrabá 8

Úmrtie: 27. 07. 1870, Jastrabá 8 (Podvýživa)

Adolf Lacko (2)

Narodenie: 21. 10. 1871, Jastrabá 8

Úmrtie: 16. 11. 1873, Jastrabá 8 (Podvýživa)

Mária Lacková (73)

Narodenie: 08. 04. 1875, Jastrabá 58

Úmrtie: 19. 11. 1948

Juraj Lacko (2)

Narodenie: 11. 04. 1878, Jastrabá 8

Úmrtie: 08. 04. 1881, Jastrabá 58 (Zápal mozgu)

Ján Lacko (3 mes.)

Narodenie: 11. 05. 1881, Jastrabá 58

Úmrtie: 30. 08. 1881, Jastrabá 58 (Hnačka)

Rodičia

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 11. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1860, Pitelová (Vodnatieľka)

Mária Hudecová, rod. Neštinová (54)

Narodenie: 1814, Stará Kremnička

Úmrtie: 20. 01. 1868, Pitelová 11 (Vnútorné poranenie)

Starí rodičia

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie: 15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.