Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Malachová (1)

Narodenie
08. 02. 1861, Pitelová 4
Úmrtie
22. 05. 1862, Pitelová 4 (Pokles zdravia)
Pohreb
24. 05. 1862, Pitelová

Rodičia

Tomáš Malach (35)

Narodenie: 22. 12. 1831, Pitelová

Úmrtie: 01. 09. 1867, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová (35)

Narodenie: 17. 11. 1832, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1868, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Martin Malach (41)

Narodenie: 11. 10. 1794, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1835, Pitelová

Mária Malachová, rod. Baranová (39)

Narodenie: 16. 06. 1793, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1833, Pitelová

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Anna Piatriková, rod. Piatriková (36)

Narodenie: 12. 05. 1801, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1838, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.