Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Mališová, rod. Páchniková (55)

Narodenie
1731, Pitelová
Úmrtie
27. 12. 1786, Pitelová
Pohreb
29. 12. 1786

Manželstvá (1)

Martin Mališ

Dátum sobáša: 21. 11. 1756

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 25

Deti (10)

Jozef Mališ (39)

Narodenie: 12. 03. 1759, Pitelová

Úmrtie: 22. 03. 1798, Pitelová

Juraj Mališ

Narodenie: 27. 03. 1761, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matúš Mališ

Narodenie: 20. 09. 1763, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Malachová, rod. Mališová (31)

Narodenie: 16. 08. 1766, Pitelová

Úmrtie: 10. 02. 1798, Pitelová

Mária Mališová

Narodenie: 19. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Kubíková, rod. Mališová (22)

Narodenie: 28. 08. 1770, Pitelová

Úmrtie: 16. 05. 1793, Pitelová

Anna Mališová (6)

Narodenie: 10. 08. 1773, Pitelová

Úmrtie: 01. 10. 1779, Pitelová

Helena Mališová

Narodenie: 14. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Mališ (1 mes.)

Narodenie: 20. 08. 1778, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1778, Pitelová

Štefan Páchnik alias Mališ (52)

Narodenie: 27. 10. 1779, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1832, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.