Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Mališová Straková (50)

Narodenie
1760
Úmrtie
03. 04. 1810, Pitelová
Pohreb
05. 04. 1810

Manželstvá (2)

Štefan Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 1779

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 19

Pavol Straka alias Kuric

Dátum sobáša: 15. 05. 1808

Vek ženícha: 52

Vek nevesty: 48

Deti (6)

Dorota Mališová alias Kuricová

Narodenie: 05. 02. 1780, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Pavol Mališ alias Kuric

Narodenie: 26. 06. 1783, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Mališ alias Kuric

Narodenie: 26. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie: 12. 12. 1789, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Mališ alias Kuric

Narodenie: 17. 08. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová alias Kuricová (2)

Narodenie: 21. 01. 1795, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1797, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.