Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Minková, rod. Ihracká (48)

Narodenie
1801, Jalná
Úmrtie
28. 08. 1849, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
30. 08. 1849, Pitelová

Manželstvá (1)

Štefan Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 29. 05. 1820

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (5)

Mária Minková alias Kováčová (3)

Narodenie: 09. 08. 1824, Pitelová

Úmrtie: 07. 02. 1828, Pitelová

Anna Minková alias Kováčová (7 mes.)

Narodenie: 04. 06. 1826, Pitelová

Úmrtie: 20. 01. 1827, Pitelová

Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová (34)

Narodenie: 03. 01. 1829, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1863, Pitelová 10 (Zomrela v neustálych kolikovitých bolestiach brucha.)

Magdaléna Malachová, rod. Minková alias Kováčová (62)

Narodenie: 22. 07. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1894, Pitelová 27 (Astma, tuberkulóza)

František Minka alias Kováč (2)

Narodenie: 21. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 30. 11. 1836, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.