Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Novodomcová

Narodenie
27. 10. 1882, Pitelová 45
Úmrtie
zomrela

Rodičia

Ľudovít Novodomec (26)

Narodenie: 03. 09. 1856, Pitelová 44

Úmrtie: 01. 05. 1883, Pitelová 45 (Zápal pľúc)

Anna Novodomcová, rod. Kubíková alias Minková

Narodenie: 10. 02. 1857, Pitelová 56

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Novodomec (52)

Narodenie: 17. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 10. 10. 1869, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Katarína Novodomcová, rod. Kohútová (52)

Narodenie: 13. 11. 1824, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1877, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Barbora Kubíková, rod. Dolincová (36)

Narodenie: 04. 12. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 15. 05. 1865, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.