Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Páchniková, rod. Kubíková alias Minková

Narodenie
26. 10. 1838, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Gabriel Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 08. 11. 1858

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Anna Páchniková alias Mališová

Narodenie: 14. 09. 1859, Pitelová 12

Úmrtie: zomrela

Juraj Páchnik alias Mališ (2)

Narodenie: 19. 04. 1862, Kupča

Úmrtie: 18. 09. 1864, Kupča (Dyzentéria)

Štefan Páchnik alias Mališ (4)

Narodenie: 10. 08. 1864, Kupča

Úmrtie: 22. 02. 1869, Stará Kremnička 23 (Týfus)

Michal Páchnik alias Mališ (1)

Narodenie: 03. 08. 1866, Kupča

Úmrtie: 19. 10. 1867, Stará Kremnička 23 (Čierny kašeľ)

Jozef Páchnik alias Mališ

Narodenie: 10. 02. 1870, Kupča

Úmrtie: zomrel

Ján Páchnik alias Mališ

Narodenie: 01. 04. 1872, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Mária Páchniková alias Mališová (2)

Narodenie: 16. 01. 1875, Stará Kremnička 23

Úmrtie: 31. 08. 1877, Stará Kremnička (Podvýživa)

Juraj Páchnik alias Mališ

Narodenie: 24. 03. 1879, Stará Kremnička 23

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Kubík alias Minka (40)

Narodenie: 05. 01. 1768, Pitelová

Úmrtie: 17. 12. 1808, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Sklenková (38)

Narodenie: 27. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 06. 05. 1814, Pitelová

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová (55)

Narodenie: 16. 11. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.