Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Piatriková, rod. Záhorcová (38)

Narodenie
03. 11. 1804, Pitelová
Úmrtie
26. 03. 1843, Pitelová
Pohreb
28. 03. 1843, Pitelová

Manželstvá (1)

Juraj Piatrik

Dátum sobáša: 16. 11. 1818

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 14

Deti (9)

Juraj Piatrik (2 mes.)

Narodenie: 07. 01. 1821, Pitelová

Úmrtie: 13. 03. 1821, Pitelová

Jozef Piatrik (2 mes.)

Narodenie: 08. 03. 1823, Pitelová

Úmrtie: 14. 05. 1823, Pitelová

Matej Piatrik (19 dní)

Narodenie: 15. 02. 1825, Pitelová

Úmrtie: 06. 03. 1825, Pitelová

Karol Piatrik (39)

Narodenie: 03. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1867, Pitelová 17 (Tuberkulóza)

Matúš Piatrik (2)

Narodenie: 14. 09. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 01. 1834, Pitelová (Kiahne)

Ján Piatrik (21)

Narodenie: 26. 08. 1834, Pitelová

Úmrtie: 12. 11. 1855, Pitelová 17 (Horúčka)

Pavol Piatrik

Narodenie: 26. 08. 1834, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Agnesa Piatriková (3)

Narodenie: 13. 09. 1839, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1843, Pitelová (Týfus)

Anna Piatriková (1)

Narodenie: 23. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Rodičia

Ján Záhorec

Narodenie: 11. 05. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Záhorcová, rod. Žbirková (42)

Narodenie: 05. 08. 1777, Ladno

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Záhorec (35)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1778, Pitelová

Anna Záhorcová, rod. Ďuricová (62)

Narodenie: 1743, Stará Kremnička

Úmrtie: 22. 04. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.