Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková

Narodenie
23. 11. 1782, Pitelová
Úmrtie
zomrela
Poznámka
dátum úmrtia: pred 24. 06. 1834

Manželstvá (2)

Ján Piatrik

Dátum sobáša: 24. 11. 1799

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Štefan Sklenka alias Mališ

Dátum sobáša: 23. 11. 1818

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 36

Deti (9)

Alžbeta Mališová, rod. Piatriková (38)

Narodenie: 19. 10. 1804, Pitelová

Úmrtie: 05. 02. 1843, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Piatrik (6 mes.)

Narodenie: 16. 05. 1807, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1807, Pitelová

Jozef Piatrik alias Mališ (38)

Narodenie: 05. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 04. 07. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Piatrik (2)

Narodenie: 27. 01. 1811, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1813, Pitelová

Mária Piatriková

Narodenie: 12. 04. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Piatriková (7)

Narodenie: 28. 08. 1815, Pitelová

Úmrtie: 01. 12. 1822, Pitelová (Kiahne)

Helena Piatriková (5)

Narodenie: 26. 11. 1817, Pitelová

Úmrtie: 06. 12. 1822, Pitelová (Kiahne)

Štefan Sklenka alias Mališ (50)

Narodenie: 05. 12. 1819, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1870, Pitelová 11 (Tuberkulóza)

Ján Sklenka alias Mališ (39)

Narodenie: 27. 05. 1825, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1865, Pitelová 11 (Tuberkulóza)

Rodičia

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 24. 07. 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1800, Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská (60)

Narodenie: 1750, Lutila

Úmrtie: 15. 03. 1810, Pitelová

Starí rodičia

Mária Dovičiarová (48)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 06. 04. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.