Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Podhorová (4)

Narodenie
02. 11. 1878, Pitelová 31
Úmrtie
15. 01. 1883, Pitelová 31 (Záškrt)
Pohreb
17. 01. 1883, Pitelová

Rodičia

Juraj Podhora (55)

Narodenie: 06. 11. 1847, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Podhorová, rod. Baranová (42)

Narodenie: 16. 03. 1853, Pitelová 19

Úmrtie: 08. 05. 1895, Pitelová 31 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Podhora (52)

Narodenie: 18. 02. 1814, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1866, Pitelová 4 (Brušný týfus)

Mária Podhorová, rod. Vozárová (45)

Narodenie: 28. 05. 1813, Jastrabá

Úmrtie: 01. 10. 1858, Pitelová 31 (Vodnatieľka)

Ján Baran (32)

Narodenie: 23. 06. 1826, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1858, Pitelová 14 (Kožné ochorenie)

Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková (58)

Narodenie: 22. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 25. 06. 1885, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.