Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Žbirková Kohútová, rod. Širáňová (61)

Narodenie
16. 03. 1833, Pitelová
Úmrtie
10. 04. 1894, Pitelová 52 (Tuberkulóza)
Pohreb
12. 04. 1894, Pitelová

Manželstvá (2)

Jozef Žbirka

Dátum sobáša: 10. 11. 1851

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 18

Michal Kohút

Dátum sobáša: 26. 11. 1883

Vek ženícha: 58

Vek nevesty: 50

Deti (2)

Mária Hudecová, rod. Žbirková (24)

Narodenie: 22. 07. 1858, Trnavá Hora 13

Úmrtie: 10. 01. 1883, Pitelová 18 (Tuberkulóza)

Veronika Hudecová, rod. Žbirková

Narodenie: 05. 05. 1864, Trnavá Hora 13

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Michal Širáň (42)

Narodenie: 05. 09. 1801, Lovča

Úmrtie: 28. 12. 1843, Jalná

Anna Mária Širáňová, rod. Krausová (71)

Narodenie: 29. 06. 1806, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1877, Trnavá Hora 13 (Horúčka)

Starí rodičia

Juraj Kraus (74)

Narodenie: 13. 04. 1779, Pitelová

Úmrtie: 21. 10. 1853, Pitelová (Starecká slabosť)

Mária Krausová, rod. Kabinová (55)

Narodenie: 11. 12. 1780, Lovča

Úmrtie: 19. 11. 1836, Pitelová (Brušný týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.