Rodokmeň obce Pitelová

Klára Mališová, rod. Hollá (60)

Narodenie
06. 08. 1830, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
16. 12. 1890, Pitelová 26 (Astma, zápal pľúc)
Pohreb
18. 12. 1890, Pitelová

Manželstvá (1)

Ján Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 19. 11. 1860

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 30

Deti (4)

Martin Mališ alias Kuric

Narodenie: 11. 11. 1862, Pitelová 26

Úmrtie: zomrel

Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 02. 11. 1864, Pitelová 26

Úmrtie: zomrela

Štefan Mališ alias Kuric (28)

Narodenie: 27. 10. 1866, Pitelová 25

Úmrtie: 25. 05. 1895, Pitelová 26 (Zápal pľúc, kiahne)

Matej Mališ alias Kuric (64)

Narodenie: 18. 02. 1871, Pitelová 26

Úmrtie: 17. 07. 1935

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.