Rodokmeň obce Pitelová

Laurinec Kaňa (84)

Narodenie
1706, Pitelová
Úmrtie
07. 12. 1790, Pitelová
Pohreb
09. 12. 1790

Manželstvá (2)

Anna Kaňová, rod. Fabianová

Dátum sobáša: 18. 11. 1736

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Mária Kaňová (45)

Narodenie: 1739, Pitelová

Úmrtie: 03. 01. 1784, Pitelová

Helena Kaňová

Narodenie: 21. 01. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Tomáš Kaňa (10 mes.)

Narodenie: 22. 12. 1746, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1747, Pitelová

Matúš Kaňa (5 mes.)

Narodenie: 14. 09. 1748, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1749, Pitelová

Anna Straková, rod. Kaňová (57)

Narodenie: 26. 01. 1750, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1808, Pitelová

Judita Minková, rod. Kaňová (42)

Narodenie: 06. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 30. 03. 1794, Pitelová

Mária Štefanková, rod. Kaňová (41)

Narodenie: 12. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1795, Pitelová

Alžbeta Kaňová (2 mes.)

Narodenie: 06. 01. 1758, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1758, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.