Rodokmeň obce Pitelová

Laurinec Pastorok alias Beňo (51)

Narodenie
31. 03. 1783, Kľačany
Úmrtie
16. 03. 1835, Kľačany
Pohreb
18. 03. 1835

Manželstvá (1)

Mária Pastorková, rod. Ďuroje

Dátum sobáša: 18. 11. 1804

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Deti (3)

Alžbeta Malachová Páchniková, rod. Pastorková alias Beňová (59)

Narodenie: 06. 10. 1813, Kľačany

Úmrtie: 22. 02. 1873, Pitelová 42 (Hemiplexia (paralýza alebo svalová slabosť prejavujúca sa na polovici tela))

Mária Páchniková Minková, rod. Pastorková alias Beňová (50)

Narodenie: 30. 10. 1820, Kľačany

Úmrtie: 19. 03. 1871, Pitelová 1 (Tuberkulóza)

Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová (55)

Narodenie: 30. 11. 1825, Kľačany

Úmrtie: 06. 12. 1880, Pitelová 42 (Astma a nádor)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.