Rodokmeň obce Pitelová

Laurinec Radolfi (59)

Narodenie
1760
Úmrtie
10. 01. 1819, Pitelová
Pohreb
12. 01. 1819
Povolanie
kováč v Pitelovej

Manželstvá (2)

Helena Radolfiová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 15. 02. 1795

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 19

Deti (7)

Imrich Radolfi

Narodenie: 18. 10. 1782, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Radolfi

Narodenie: 24. 09. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Kubíková, rod. Radolfiová (56)

Narodenie: 22. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Jozef Radolfi (10 mes.)

Narodenie: 04. 03. 1792, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1793, Pitelová

Mária Radolfiová (18 dní)

Narodenie: 03. 08. 1800, Pitelová

Úmrtie: 21. 08. 1800, Pitelová

Jozef Radolfi (58)

Narodenie: 20. 01. 1802, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1860, Lovčica 12 (Zápal pľúc)

Mária Páchniková Kubíková, rod. Radolfiová (39)

Narodenie: 15. 07. 1806, Pitelová

Úmrtie: 10. 12. 1845, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.