Rodokmeň obce Pitelová

Laurinec Škriniar (4)

Narodenie
03. 08. 1787, Pitelová
Úmrtie
12. 09. 1791, Pitelová
Pohreb
14. 09. 1791

Rodičia

Imrich Škriniar (63)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1805, Pitelová

Mária Škriniarová, rod. Nemcová (49)

Narodenie: 1755, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1804, Pitelová

Starí rodičia

Ondrej Škriniar (56)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 08. 06. 1773, Pitelová

Alžbeta Škriniarová (63)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 12. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.