Rodokmeň obce Pitelová

Ľudovít Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie
05. 02. 1872, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Mária Kollárová, rod. Hudecová alias Štefanková

Dátum sobáša: 29. 04. 1895

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Anastázia Kollárová alias Piatriková/Pobežková (9)

Narodenie: 25. 12. 1896, Pitelová 5

Úmrtie: 1906

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (53)

Narodenie: 20. 05. 1900, Pitelová

Úmrtie: 12. 08. 1953

Mikuláš Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 1904

Úmrtie: zomrel

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (75)

Narodenie: 30. 01. 1909, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1985

Paulína Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (103)

Narodenie: 19. 11. 1913, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 2016

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka (69)

Narodenie: 27. 05. 1916, Pitelová

Úmrtie: 20. 10. 1985

Rodičia

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (47)

Narodenie: 04. 01. 1835, Pitelová

Úmrtie: 29. 09. 1882, Pitelová 5 (Astma, tuberkulóza)

Agnesa Kollárová, rod. Páchniková alias Mališová (66)

Narodenie: 06. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 15. 05. 1897, Pitelová (Starecká slabosť)

Starí rodičia

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starecká slabosť)

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.