Rodokmeň obce Pitelová

Ľudovít Trokšiar

Narodenie
19. 08. 1855, Kľačany 21
Úmrtie
zomrel
Poznámka
dátum úmrtia: pred 07. 02. 1912

Manželstvá (2)

Rozália Trokšiarová, rod. Zaťkovičová

Dátum sobáša: 06. 02. 1882

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 19

Rozália Trokšiarová Švecová, rod. Pobežková

Dátum sobáša: 06. 06. 1887

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 18

Deti (5)

Pavol Trokšiar

Narodenie: 17. 06. 1883, Jastrabá 4

Úmrtie: zomrel

Ľudovít Trokšiar (2)

Narodenie: 16. 11. 1884, Jastrabá 4

Úmrtie: 30. 09. 1887, Jastrabá 4 (Podvýživa)

Tomáš Trokšiar (14 dní)

Narodenie: 06. 12. 1886, Jastrabá 4

Úmrtie: 20. 12. 1886, Jastrabá 4 (Slabosť)

Cecília Zaťková, rod. Trokšiarová

Narodenie: 03. 11. 1889, Jastrabá 4

Úmrtie: zomrela

Mária Ivanová, rod. Trokšiarová

Narodenie: 11. 08. 1892, Jastrabá 41

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.