Rodokmeň obce Pitelová

Magdaléna Čabáková, rod. Peťková (76)

Narodenie
26. 09. 1923
Úmrtie
10. 02. 2000
Pochovaná
Jalná

Manželstvá (1)

Rodičia

Anton Peťko (64)

Narodenie: 17. 09. 1897, Pitelová

Úmrtie: 02. 10. 1961

Paulína Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková (85)

Narodenie: 01. 05. 1900, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1985

Starí rodičia

Karol Peťko

Narodenie: 25. 01. 1865, Jedľové Kostoľany, mlyn

Úmrtie: zomrel

Mária Peťková, rod. Jariabková

Narodenie: 15. 05. 1870, Nitra

Úmrtie: zomrela

Pavol Piatrik alias Sklenka

Narodenie: 25. 01. 1858, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Františka Piatriková, rod. Slašťanová

Narodenie: 15. 02. 1861, Jalná 9

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.