Rodokmeň obce Pitelová

Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková (35)

Narodenie
03. 07. 1867, Pitelová 32
Úmrtie
30. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

Manželstvá (1)

Jozef Albert

Dátum sobáša: 14. 05. 1883

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 15

Deti (7)

Pavol Albert (3)

Narodenie: 11. 07. 1885, Pitelová 45

Úmrtie: 18. 12. 1888, Pitelová 17 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou), angína)

Ján Albert

Narodenie: 17. 05. 1888, Pitelová 16

Úmrtie: zomrel

Anna Albertová (1)

Narodenie: 06. 01. 1890, Pitelová 14

Úmrtie: 29. 04. 1891, Pitelová 14 (Osýpky)

František Jozef Albert (1)

Narodenie: 05. 02. 1892, Pitelová 55

Úmrtie: 05. 10. 1893, Pitelová 55 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Agnesa Minková, rod. Albertová

Narodenie: 19. 01. 1895, Pitelová 55

Úmrtie: zomrela

Jozef Albert (2)

Narodenie: 20. 09. 1897, Pitelová 55

Úmrtie: 24. 02. 1900, Pitelová (Čierny kašeľ)

Mária Albertová (11 mes.)

Narodenie: 20. 06. 1900, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1901, Pitelová (Čierny kašeľ)

Rodičia

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová (62)

Narodenie: 03. 02. 1821, Pitelová

Úmrtie: 21. 08. 1883, Pitelová 56 (Týfus)

Starí rodičia

Ján Kubík alias Minka (65)

Narodenie: 22. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1873, Pitelová 49 (Tuberkulóza)

Anna Kubíková, rod. Hábelová (48)

Narodenie: 07. 10. 1809, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 18. 05. 1858, Pitelová 49 (Tuberkulóza)

Ján Ďurka alias Nemec (45)

Narodenie: 1786

Úmrtie: 29. 04. 1831, Pitelová

Helena Ďurková, rod. Nemcová

Narodenie: 02. 01. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.