Rodokmeň obce Pitelová

Mária Baranová

Narodenie
12. 01. 1887, Pitelová 19
Úmrtie
zomrela

Rodičia

Ján Baran

Narodenie: 31. 12. 1863, Pitelová 19

Úmrtie: zomrel

Anna Baranová, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 20. 08. 1863, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Baran (43)

Narodenie: 25. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 30. 04. 1874, Pitelová 19 (Dôsledok liečebných postupov využitých pri liečbe zranenia v podobe prebodnutej kosti)

Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová (58)

Narodenie: 22. 05. 1833, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1892, Pitelová 16 (Astma)

Tomáš Hudec alias Štefanka (33)

Narodenie: 22. 12. 1831, Pitelová

Úmrtie: 07. 01. 1865, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.