Rodokmeň obce Pitelová

Mária Baranová, rod. Straková (55)

Narodenie
1729, Pitelová
Úmrtie
30. 04. 1784, Pitelová
Pohreb
02. 05. 1784

Manželstvá (1)

Ján Baran

Dátum sobáša: 17. 11. 1748

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 19

Deti (9)

Alžbeta Baranová

Narodenie: 15. 11. 1750, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Nemcová, rod. Baranová (26)

Narodenie: 25. 09. 1753, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1780, Pitelová

Matúš Baran

Narodenie: 09. 09. 1756, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jakub Baran

Narodenie: 25. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Dorota Malachová Žbirková, rod. Baranová

Narodenie: 05. 02. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Baran

Narodenie: 11. 10. 1764, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Imrich Baran

Narodenie: 30. 10. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Baran (43)

Narodenie: 08. 12. 1767, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1811, Pitelová

Anna Baranová

Narodenie: 02. 07. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.