Rodokmeň obce Pitelová

Mária Barátová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie
24. 08. 1889, Pitelová 13
Úmrtie
zomrela
Poznámka
dátum úmrtia: pred 10. 02. 1924

Manželstvá (1)

Jozef Barát

Dátum sobáša: 30. 01. 1911

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (2)

Mária Hudecová, rod. Barátová (80)

Narodenie: 29. 09. 1911

Úmrtie: 16. 07. 1992

Jozef Barát

Narodenie: 28. 09. 1913, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 01. 06. 1862, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Anna Kollárová, rod. Kollárová (66)

Narodenie: 02. 10. 1864, Ihráč 19

Úmrtie: 04. 03. 1931

Starí rodičia

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (70)

Narodenie: 06. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1890, Pitelová 13 (Starecká slabosť)

Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková (49)

Narodenie: 26. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1870, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.