Rodokmeň obce Pitelová

Mária Barátová, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie
15. 03. 1858, Pitelová 20
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Jozef Barát

Dátum sobáša: 03. 06. 1878

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Paulína Hanáková, rod. Barátová (19)

Narodenie: 18. 11. 1880, Pitelová 42

Úmrtie: 08. 11. 1900, Pitelová (Mŕtvica)

Štefan Barát (4 mes.)

Narodenie: 26. 07. 1882, Pitelová 42

Úmrtie: 27. 11. 1882, Pitelová 42 (Epilepsia a kašeľ)

Mária Barátová (1)

Narodenie: 10. 10. 1883, Pitelová 42

Úmrtie: 22. 01. 1885, Pitelová 42 (Kiahne)

Jozef Barát (80)

Narodenie: 04. 02. 1886, Pitelová 42

Úmrtie: 07. 12. 1966

Ján Barát (66)

Narodenie: 22. 01. 1888, Pitelová 9

Úmrtie: 22. 11. 1954

Anna Mališová, rod. Barátová (74)

Narodenie: 09. 01. 1890, Pitelová 42

Úmrtie: 15. 06. 1964

Michal Barát (63)

Narodenie: 14. 09. 1893, Pitelová 42

Úmrtie: 1957

Štefan Barát (2)

Narodenie: 11. 10. 1897, Pitelová 34

Úmrtie: 08. 05. 1900, Pitelová (Osýpky)

Rodičia

Jozef Páchnik alias Kaňa (60)

Narodenie: 16. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 20. 08. 1876, Pitelová 21 (Vodnatieľka)

Terézia Páchniková, rod. Víťazková

Narodenie: 28. 01. 1828, Dolná Trnávka

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Jozef Páchnik alias Kaňa (47)

Narodenie: 23. 01. 1786, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1833, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Vozárová (61)

Narodenie: 08. 05. 1782, Jastrabá

Úmrtie: 28. 11. 1843, Pitelová

Michal Víťazka (69)

Narodenie: 11. 09. 1777, Kľačany

Úmrtie: 03. 06. 1847, Kľačany (Starecká slabosť)

Veronika Víťazková, rod. Bugárová (83)

Narodenie: 10. 01. 1790, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 09. 09. 1873, Kľačany (Starecká slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.