Rodokmeň obce Pitelová

Mária Bulíková, rod. Páchniková alias Kaňová (39)

Narodenie
16. 12. 1782, Pitelová
Úmrtie
06. 11. 1822, Pitelová
Pohreb
08. 11. 1822

Manželstvá (1)

Michal Bulík

Dátum sobáša: 28. 01. 1810

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 27

Deti (4)

Mária Bulíková (2)

Narodenie: 05. 07. 1811, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1813, Pitelová

Štefan Bulík (2)

Narodenie: 09. 12. 1816, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1819, Pitelová

Ján Bulík (2)

Narodenie: 28. 04. 1820, Pitelová

Úmrtie: 11. 09. 1822, Pitelová

Michal Bulík (1 mes.)

Narodenie: 10. 09. 1822, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1822, Pitelová

Rodičia

Matej Páchnik alias Kaňa (dolný) (59)

Narodenie: 02. 02. 1748, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1807, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Sklenková (54)

Narodenie: 19. 01. 1755, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1809, Pitelová

Starí rodičia

Michal Páchnik

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páchniková, rod. Mališová (39)

Narodenie: 1724, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1763, Pitelová

Matej Sklenka (62)

Narodenie: 1695

Úmrtie: 03. 12. 1757, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.