Rodokmeň obce Pitelová

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie
11. 04. 1826, Pitelová
Úmrtie
19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)
Pohreb
21. 03. 1869, Pitelová

Manželstvá (1)

Martin Čabák

Dátum sobáša: 18. 11. 1844

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Deti (10)

Michal Čabák (3)

Narodenie: 17. 09. 1849, Pitelová

Úmrtie: 06. 03. 1853, Pitelová 22 (Kožné ochorenie)

Martin Čabák

Narodenie: 09. 01. 1852, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Čabák (77)

Narodenie: 13. 06. 1854, Pitelová 38

Úmrtie: 21. 08. 1931

Ján Čabák (75)

Narodenie: 14. 05. 1856, Pitelová 23

Úmrtie: 28. 07. 1931

Jozef Čabák

Narodenie: 11. 02. 1858, Pitelová 38

Úmrtie: zomrel

Štefan Čabák (5)

Narodenie: 10. 09. 1860, Pitelová 38

Úmrtie: 01. 12. 1865, Pitelová 38 (Zápal mozgu)

Anna Čabáková

Narodenie: 04. 11. 1862, Pitelová 38

Úmrtie: zomrela

František Čabák (8)

Narodenie: 25. 10. 1864, Pitelová 38

Úmrtie: 21. 12. 1872, Pitelová 38 (Kašeľ, dyzentéria)

Mária Čabáková (1)

Narodenie: 27. 02. 1867, Pitelová 48

Úmrtie: 01. 01. 1869, Pitelová 38 (Podvýživa)

Pavol Čabák (1 deň)

Narodenie: 12. 03. 1869, Pitelová 38

Úmrtie: 12. 03. 1869, Pitelová 38 (Predčasne narodený)

Rodičia

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starecká slabosť)

Starí rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.