Rodokmeň obce Pitelová

Mária Čabáková, rod. Trokšiarová alias Paukoje (36)

Narodenie
13. 01. 1806, Jastrabá
Úmrtie
10. 03. 1842, Pitelová
Pohreb
12. 03. 1842

Manželstvá (1)

Ján Čabák

Dátum sobáša: 16. 02. 1829

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 23

Deti (6)

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Apolónia Mozolová, rod. Čabáková

Narodenie: 06. 02. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Pavol Čabák (12)

Narodenie: 27. 01. 1834, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1846, Pitelová (Krvácanie do mozgu)

Rozália Čabáková (1 mes.)

Narodenie: 20. 07. 1837, Pitelová

Úmrtie: 03. 09. 1837, Pitelová

Katarína Čabáková

Narodenie: 14. 05. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Čabák (3 mes.)

Narodenie: 30. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.