Rodokmeň obce Pitelová

Mária Čabáková (79)

Narodenie
30. 07. 1914
Úmrtie
18. 05. 1994
Pochovaná
Pitelová

Rodičia

Michal Čabák (67)

Narodenie: 07. 12. 1887, Pitelová 38

Úmrtie: 16. 01. 1955

Anna Čabáková, rod. Beňová alias Malachová (41)

Narodenie: 19. 09. 1888, Pitelová 30

Úmrtie: 19. 05. 1930

Starí rodičia

Michal Čabák (77)

Narodenie: 13. 06. 1854, Pitelová 38

Úmrtie: 21. 08. 1931

Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 04. 09. 1858, Pitelová 28

Úmrtie: zomrela

František Beňo alias Malach

Narodenie: 26. 10. 1862, Kľačany 22

Úmrtie: zomrel

Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová (41)

Narodenie: 16. 05. 1863, Pitelová 30

Úmrtie: 26. 09. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.