Rodokmeň obce Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Štefanková alias Marichelová

Narodenie
28. 11. 1807, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Jozef Dovičiar alias Piatrik/Štefanka

Dátum sobáša: 25. 11. 1822

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 14

Deti (11)

Anna Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková (5 mes.)

Narodenie: 25. 05. 1825, Pitelová

Úmrtie: 06. 11. 1825, Pitelová (Zápal mozgu)

Jozef Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (1 mes.)

Narodenie: 04. 02. 1827, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1827, Pitelová

Mária Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková (1 deň)

Narodenie: 27. 12. 1827, Pitelová

Úmrtie: 28. 12. 1827, Pitelová

Petronela Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková (8 mes.)

Narodenie: 25. 05. 1829, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1830, Pitelová

František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (10 mes.)

Narodenie: 18. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 06. 12. 1831, Pitelová

Alexander Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (1)

Narodenie: 05. 01. 1833, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1834, Pitelová (Kiahne)

Karolína Minková, rod. Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková (49)

Narodenie: 07. 03. 1835, Pitelová

Úmrtie: 08. 01. 1885, Pitelová 66 (Zápal pohrudnice)

Michal Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (4 mes.)

Narodenie: 26. 09. 1837, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1838, Pitelová

Matej Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (35)

Narodenie: 30. 01. 1839, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1874, Pitelová 2 (Vnútorné zranenia spôsobené podupaním koňom)

František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (37)

Narodenie: 13. 02. 1841, Pitelová

Úmrtie: 03. 07. 1878, Pitelová (Vodnatieľka)

Martin Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (2)

Narodenie: 16. 10. 1843, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1845, Pitelová (Kašeľ)

Rodičia

Michal Štefanka alias Marichel (42)

Narodenie: 15. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1829, Pitelová

Katarína Štefanková, rod. Petrová (57)

Narodenie: 1786, Stará Kremnička

Úmrtie: 01. 01. 1843, Pitelová

Starí rodičia

Melichar Štefanka (66)

Narodenie: 05. 01. 1757, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1823, Pitelová

Mária Štefanková, rod. Kaňová (41)

Narodenie: 12. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.