Rodokmeň obce Pitelová

Mária Ďurková, rod. Ďuroje (53)

Narodenie
28. 08. 1824, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
07. 11. 1877, Bartošova Lehôtka (Vodnatieľka)
Pohreb
09. 11. 1877, Bartošova Lehôtka

Manželstvá (1)

Tomáš Ďurka

Dátum sobáša: 26. 04. 1858

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 33

Rodičia

Ondrej Ďuroje

Narodenie: 1794, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Ďuroje, rod. Kubíková alias Minková

Narodenie: 19. 09. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Kubík alias Minka (40)

Narodenie: 05. 01. 1768, Pitelová

Úmrtie: 17. 12. 1808, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Sklenková (38)

Narodenie: 27. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 06. 05. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.