Rodokmeň obce Pitelová

Mária Emília Valentová, rod. Peťková

Narodenie
18. 09. 1892, Pitelová, strážny domček č. 161
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Valent

Dátum sobáša: 15. 02. 1915

Vek nevesty: 22

Rodičia

Karol Peťko

Narodenie: 25. 01. 1865, Jedľové Kostoľany, mlyn

Úmrtie: zomrel

Mária Peťková, rod. Jariabková

Narodenie: 15. 05. 1870, Nitra

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Peťko

Narodenie: 1840, Košťany nad Turcom

Úmrtie: zomrel

Paulína Peťková, rod. Czimermanová

Narodenie: 12. 01. 1843, Jedľové Kostoľany

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.