Rodokmeň obce Pitelová

Mária Holštiaková (3)

Narodenie
19. 06. 1819, Pitelová
Úmrtie
06. 09. 1822, Pitelová (Kiahne)
Pohreb
08. 09. 1822

Rodičia

Štefan Holštiak (35)

Narodenie: 1786

Úmrtie: 21. 05. 1821, Pitelová

Anna Gašparíková Holštiaková Šimunová, rod. Nemcová (60)

Narodenie: 13. 12. 1781, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1842, Pitelová

Starí rodičia

Jozef Nemec (65)

Narodenie: 12. 03. 1744, Pitelová

Úmrtie: 30. 11. 1809, Pitelová

Mária Nemcová, rod. Jankoje (38)

Narodenie: 1745, Jalná

Úmrtie: 28. 04. 1783, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.