Rodokmeň obce Pitelová

Mária Hudecová, rod. Žbirková (24)

Narodenie
22. 07. 1858, Trnavá Hora 13
Úmrtie
10. 01. 1883, Pitelová 18 (Tuberkulóza)
Pohreb
12. 01. 1883, Pitelová

Manželstvá (1)

Martin Hudec alias Záhorec

Dátum sobáša: 22. 11. 1875

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 17

Deti (3)

Štefan Hudec alias Záhorec (57)

Narodenie: 06. 01. 1877, Pitelová 18

Úmrtie: 20. 01. 1934

Juraj Hudec alias Záhorec

Narodenie: 17. 12. 1878, Pitelová 18

Úmrtie: zomrel

Jozef Hudec alias Záhorec (33)

Narodenie: 18. 03. 1881, Pitelová 18

Úmrtie: 08. 09. 1914 (Vo vojne)

Rodičia

Jozef Žbirka (34)

Narodenie: 10. 02. 1834, Trnavá Hora

Úmrtie: 13. 02. 1868, Trnavá Hora 13 (Mŕtvica)

Katarína Žbirková Kohútová, rod. Širáňová (61)

Narodenie: 16. 03. 1833, Pitelová

Úmrtie: 10. 04. 1894, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Michal Širáň (42)

Narodenie: 05. 09. 1801, Lovča

Úmrtie: 28. 12. 1843, Jalná

Anna Mária Širáňová, rod. Krausová (71)

Narodenie: 29. 06. 1806, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1877, Trnavá Hora 13 (Horúčka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.