Rodokmeň obce Pitelová

Mária Hudecová, rod. Jurašíková

Narodenie
29. 12. 1888, Šášovské Podhradie - Šafranica (Na šafranie)
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Hudec alias Štefanka

Dátum sobáša: 13. 11. 1910

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (2)

Jozef Hudec alias Štefanka

Narodenie: 08. 06. 1914, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Hudec alias Štefanka (61)

Narodenie: 07. 09. 1919

Úmrtie: 07. 10. 1980

Rodičia

Ján Jurašík

Narodenie: 20. 06. 1843, Babiná

Úmrtie: zomrel

Anna Jurašíková, rod. Packová

Narodenie: 24. 12. 1849, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.