Rodokmeň obce Pitelová

Mária Hudecová (42)

Narodenie
1728
Úmrtie
29. 04. 1770, Pitelová
Pohreb
30. 04. 1770

Manželstvá (1)

Deti (12)

Matej Hudec alias Kováč

Narodenie: 24. 02. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Hudecová alias Kováčová

Narodenie: 20. 11. 1747, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jakub Hudec alias Kováč (10)

Narodenie: 27. 04. 1749, Pitelová

Úmrtie: 18. 11. 1759, Pitelová

Alžbeta Hudecová alias Kováčová

Narodenie: 29. 05. 1751, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Hudec alias Kováč (4)

Narodenie: 18. 05. 1753, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1758, Pitelová

Helena Hudecová alias Kováčová (6)

Narodenie: 03. 04. 1755, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1761, Pitelová

Jozef Hudec alias Kováč (10 mes.)

Narodenie: 10. 03. 1757, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1758, Pitelová

Laurinec Hudec alias Kováč

Narodenie: 06. 08. 1758, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ignác Záhorec, rod. Hudec alias Kováč (43)

Narodenie: 22. 03. 1760, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1803, Pitelová

Helena Hudecová alias Kováčová

Narodenie: 12. 12. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Hudec alias Kováč

Narodenie: 16. 07. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová alias Kováčová

Narodenie: 09. 07. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.