Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kaňová (45)

Narodenie
1739, Pitelová
Úmrtie
03. 01. 1784, Pitelová
Pohreb
05. 01. 1784

Manželstvá (1)

Ondrej Kaňa, rod. Poljak

Dátum sobáša: 11. 11. 1759

Vek nevesty: 20

Deti (7)

Jozef Kaňa (30)

Narodenie: 31. 01. 1761, Pitelová

Úmrtie: 20. 07. 1791, Pitelová

Mária Podhorová, rod. Kaňová (27)

Narodenie: 10. 08. 1763, Pitelová

Úmrtie: 30. 03. 1791, Pitelová

Dorota Kaňová

Narodenie: 25. 01. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Kaňová (49)

Narodenie: 09. 09. 1768, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1818, Pitelová

Štefan Kaňa

Narodenie: 31. 07. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Kaňa

Narodenie: 24. 12. 1775, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Kaňová (3)

Narodenie: 09. 12. 1777, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1781, Pitelová

Rodičia

Laurinec Kaňa (84)

Narodenie: 1706, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1790, Pitelová

Anna Kaňová, rod. Fabianová

Narodenie: 16. 02. 1716, Ihráč

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.