Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kollárová, rod. Novodomcová (31)

Narodenie
01. 07. 1814, Pitelová
Úmrtie
13. 08. 1845, Pitelová
Pohreb
15. 08. 1845, Pitelová

Manželstvá (1)

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 03. 11. 1833

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 19

Deti (4)

Rozália Kollárová alias Piatriková/Páločná (10)

Narodenie: 28. 08. 1836, Pitelová

Úmrtie: 10. 09. 1846, Pitelová (Vodnatieľka)

Matej Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 18. 02. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (9 mes.)

Narodenie: 11. 05. 1841, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1842, Pitelová

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 04. 06. 1843, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Jozef Novodomec (53)

Narodenie: 16. 01. 1782, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1835, Pitelová

Mária Novodomcová, rod. Petrová (62)

Narodenie: 1778, Stará Kremnička

Úmrtie: 18. 09. 1840, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Anna Novodomcová (38)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 22. 04. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.