Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie
02. 02. 1802, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Kubík alias Minka

Dátum sobáša: 08. 11. 1824

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (7)

Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková (54)

Narodenie: 14. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1880, Pitelová 31 (Kašeľ)

Leopold Kubík alias Minka (53)

Narodenie: 09. 11. 1828, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1882, Pitelová 55 (Astma)

Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková (39)

Narodenie: 27. 08. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 05. 1871, Pitelová 15 (Týfus)

Ignác Kubík alias Minka (2 mes.)

Narodenie: 02. 08. 1834, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1834, Pitelová

Karolína Kubíková alias Minková

Narodenie: 05. 01. 1836, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Katarína Páchniková, rod. Kubíková alias Minková

Narodenie: 26. 10. 1838, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Antónia Baranová, rod. Kubíková alias Minková

Narodenie: 09. 07. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová (55)

Narodenie: 16. 11. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1823, Pitelová

Starí rodičia

Michal Nemec (50)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 09. 04. 1777, Pitelová

Dorota Nemcová, rod. Straková (70)

Narodenie: 1734, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.